Επενδύουμε στο μέλλον της εκτύπωσης, δημιουργώντας ένα εξελιγμένο ψηφιακό τυπογραφείο. To ανανεωμένο τμήμα ψηφιακών εκτυπώσεων, προσφέρει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά και μια σειρά προϊόντων που εκφράζουν τη φιλοσοφία της για συσκευασίες με ατομική σχεδίαση αλλά και προσωποποιημένες συσκευασίες.