Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1999 στο εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, συσκευών οξυγονοθεραπείας, ακουστικών βαρηκοΐας, ανατομικών υποδημάτων και αναλώσιμου υλικού.