Μία νέα εταιρεία παραγωγής ταινιών και γενικότερα υλικού τέχνης καθώς και με αντικείμενο τη συγγραφή & προσαρμογή σεναρίων, με σταθερά αναπτυσσόμενο πεδίο.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLrlMtStxRE_SBMnqYkg0pQ