Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Λαογραφίας & Προϊστορίας

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Λαογραφίας & Προϊστορίας

Βρίσκεται στο Μαυροχώρι, στην πλατεία του χωριού, με ποικιλία εκθεμάτων. Επίσης συστεγάζεται και η συλλογή με μικρογραφίες μνημείων του κ. Νίκου Πιστικού.

Τηλ: 2467074870 / 6970392196