Αρχοντικό Εμμανουήλ

Αρχοντικό Εμμανουήλ

Ενδυματολογικό Μουσείο

Οδός Βυζαντίου 15 - Χρόνος κατασκευής 1750

Ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών με τεράστιους μαντρότοιχους που κρύβουν την αυλή. Σ’ αυτό στεγάζεται το Ενδυματολογικό Μουσείο. Η ικανότητα των μαστόρων τόσο στη σχεδίαση όσο και στην κατασκευή υποδηλώνεται από τις δύο πλευρές τριγωνικών σαχνισιών.