Αρχοντικό Πηχεών

Αρχοντικό Πηχεών

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Ντολτσό – Β΄ μισό 19ου αιώνα.

Τριώροφο κτίσμα, του οποίου όμως ο τρίτος όροφος καθαιρέθηκε και σήμερα στεγάζει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Στο αρχοντικό Πηχεών στεγάζται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.