Αρχοντικό Τσιατσιαπά

Αρχοντικό Τσιατσιαπά

Οδός Νίκης 114 – Χρόνος κατασκευής 1754

Ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών, βρίσκεται στην περιοχή Απόζαρι στη Βόρεια Παραλία.