Συμμετοχή στην λίστα επιχειρήσεων διανομή προϊόντων