Το κατάστημα Οπτικών και φακών επαφής ΚΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ με ιστορία 20 χρόνων στο χώρο της οφθαλμικής υγείας, διαθέτει μεγάλη ποικιλία οπτικών ειδών καλύπτοντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων των ηλικιών και των φύλων. Η πείρα, η γνώση και η προσεκτική επιλογή των παρεχόμενων ειδών σε συνδυασμό με την προσήλωση στην αδιάκοπη εξυπηρέτηση και μετά την πώληση, πραγματώνουν μια υψηλού επιπέδου εμπειρία χρήσης συνοδευόμενη από μακρόχρονη διασφάλιση της ποιοτικής όρασης.
 
Για την συμμετοχή σας στο Digital Kastoria συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ