Μία νέα εταιρεία παραγωγής ταινιών και γενικότερα υλικού τέχνης καθώς και με αντικείμενο τη συγγραφή & προσαρμογή σεναρίων, με σταθερά αναπτυσσόμενο πεδίο.