Εμπορία ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρολογικές εργασίες.