Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Βρίσκεται στην περιοχή Ντολτσό και στεγάζεται στο αρχοντικό Πηχεών.

Τηλ: 2467021144