Μουσείο του Παύλου Μελά

Μουσείο του Παύλου Μελά

Βρίσκεται στο χωριό Μελάς και σχετίζεται με τη ζωή του πρωτεργάτη του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλου Μελά.

Τηλ: 2467084554