Αρχοντικό Παπατέρπου

Αρχοντικό Παπατέρπου

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου - Χρόνος Κατασκευής 1880

Μεγάλο παραδοσιακό αρχοντικό του τέλους του 19ου αιώνα με παράθυρα ανάμεσα σε σαχνισιά.