Αρχοντικό Σαπουντζή

Αρχοντικό Σαπουντζή

Οδός Χριστόπουλου - Αρχές 18ου αιώνα

Αξιόλογο αρχοντικό, βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Λουκά.