Αρχοντικό Βέργουλα - Χώρος Τέχνης

Αρχοντικό Βέργουλα - Χώρος Τέχνης

Οδός Αϊδήτρας 12 - Χρόνος Κατασκευής 1850

Παραδοσιακό αρχοντικό με φρουριακή μορφή. Ξύλινα στηρίγματα στηρίζουν το πλευρικό σαχνισί. Πλέον λειτουργεί ως χώρος τέχνης και φιλοξενεί παραδοσιακές και σύγχρονες πολιτιστικές εκθέσεις.