Αρχοντικό Χριστόπουλου

Αρχοντικό Χριστόπουλου

Οδός Χριστοπούλου - Χρόνος Κατασκευής 1753

Τριώροφο κτίσμα το οποίο ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών. Είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο μεγάλος λόγιος και ποιητής της Καστοριάς, Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772-1847).